---
Zoeken in Stadsdeel Nieuw-West
Pad tot huidige pagina
  • Home
  • Wonen en leefomgeving

Wonen & leefomgeving

Parkeren en verkeer

Verkeer, foto E. van Eis

Meer weten over bijvoorbeeld parkeren, wegwerkzaamheden of voorzieningen voor fietsen?

Afval

vuilniszakkenvanwoustraat1

Welke soorten afval zijn er? En wanneer wordt het opgehaald?

Gebiedsgericht werken

kaart wijken Nieuw-West

Gebiedsgericht werken in Nieuw-West: wat houdt dat in? Bekijk de vier gebieden, de gebiedsagenda's en de gebiedsanalyses.

Meldpunt

zwerfvuil.

Zwerfvuil of een losliggende stoeptegel? Laat u het ons weten, via het meldpunt Openbare ruimte.

Wonen

extra5.

Verbouwen? Bent u op zoek naar een koop- of huurwoning? Of wilt u zelf bouwen?

Bestemmingsplannen

bouwtekening

Welke bestemmingsplannen zijn er in Nieuw-West?

Milieu en duurzaamheid

sedumdak

Wat doet het stadsdeel voor een duurzame leefomgeving?

Handhaving

fietswrakken-knippen

Handhaven doen we om de leef- baarheid en de veiligheid te vergroten.

Veiligheid

welten

Bewoners, politie en het stadsdeel gaan voor een veilig Nieuw-West.