---
Zoeken in Stadsdeel Nieuw-West
Pad tot huidige pagina

Theater en muziek

27 april 2010

In het kort

Het bruist in stadsdeel Nieuw-West! Voor theater en muziek bent u in Nieuw-West aan het goede adres.


Het bruist in stadsdeel Nieuw-West! Voor theater en muziek bent u in Nieuw-West aan het goede adres.

Theater De Meervaart

Voor theatervoorstellingen kunt u terecht in De Meervaart.
Maar Theater De Meervaart is meer dan een regio theater waar professionele voorstellingen worden geprogrammeerd. Het wil vooral "het huis van Nieuw-West zijn, waar onderling respect, nieuwsgierigheid en het slechten van culturele drempels centraal staan". De Meervaart richt zich op zowel de ontwikkeling, ondersteuning en presentatie van de amateurkunst als op de professionele kunsten in Nieuw-West.

Meervaart Studio is een talentontwikkelingscentrum en in beperkte makte productiehuis voor jonge aanstormende makers. Als cultureel intendant van Nieuw-West ondersteunt De Meervaart deze makers o.m. met fondsenwerving, publiciteit en artistiek advies.

kijk voor meer info op http://www.meervaart.nl/.

ZID Theater

ZID helpt bewoners hun eigen verhalen theatraal vorm te geven door mensen te stimuleren verhalen met elkaar te delen. ZID verbindt kunst, cultuur en samenleving door talenten van mensen in te zetten voor positieve verandering.

ZID hanteert al een aantal jaren een eigen methodiek om tot community art producties te komen. ZID werkt in programma's zodat wijkprojecten een onderlinge relatie, verbreding en verdieping krijgen en er een doorlopende lijn van aanbod is waar ook doorstroom kan plaatsvinden. Door structurele, terugkerende activiteiten krijg je een duurzame verankering in de wijk(en). In mei en juni 2013 presenteert ZID met de slogan ‘Ontmoet je buurman, ontdek de wereld' een theatertour door Amsterdam Nieuw-West met wijkbewoners en professionals: Droomstad 1 en Droomstad 2. ZID en de bewoners uit de wijken Slotermeer en Slotervaart nemen bezoekers mee op een ontdekkingstocht door eigen buurt met kleurrijke personages, wonderlijke klanken en betoverende ontmoetingen.

Kijk voor meer info op www.zidtheater.nl.

Kees, Koos en Kornuiten Kampeerweek (kindertheater)

Sinds 2009 wordt er een theaterweek geprogrammeerd in het Rembrandtpark als extra zomeractiviteit voor kinderen in de buurt.

Kees en Koos en Kornuiten maken gebruik van een grote tent die wordt opgezet op het landje bij de kinderboerderij De Uylenburg waar in de openlucht, 5 dagen lang, 2 keer per dag, diverse (interactieve) theatervoorstellingen voor kinderen worden gespeeld, met workshops en andere doe activiteiten, parade en een bonte avond.

In 2009 is de theaterweek verzorgd door "De Tent van mijn Tante" die rondtrok door heel Amsterdam en in diverse stadsdelen tijdelijk neerstreek. In 2010 is dit overgenomen door 2 leden van de inmiddels opgeheven "Tent van mijn Tante" die een nieuwe stichting (theatergroep) hebben opgericht, die deze theateractiviteiten in de zomer met veel enthousiasme en professionaliteit voortzetten. Inmiddels is de theaterweek een ‘begrip' en worden de voorstellingen druk bezocht. Er komen meer dan 500 bezoekers op af.

Kees en Koos werken la een paar jaar met veel succes samen met kinderboerderij De Uylenburg, Buitenschoolse opvang Basisscholen, speelplaats 't Landje en diverse buurthuizen e.a. relevante wijkorganisaties.

Muziek

Muziekpodium Nieuw-West

Het Muziekpodium Nieuw-West bestaat al langer en is als interventie voor amateurmusici begonnen in de donorstadsdelen Geuzenveld-Slotermeer en Slotervaart. Zo is er sinds 2008 een breed netwerk ontstaan van diverse participanten en partijen. Dit initiatief van het stadsdeel en is sinds 2012 geadopteerd door muziekschool Amsterdam.

Muziekpodium Nieuw West zet zich in voor meer muziek in de buurt. Dit doet zij door een platform te bieden voor alle muzikale mensen en organisaties in Nieuw West, en ze met elkaar in verbinding te brengen.

In stadsdeel Nieuw-West is overal muziek te vinden. Je hebt er een groot aantal muziekverenigingen, culturele organisaties, bewonersinitiatieven, podia en individuele muzikanten. Muziekpodium Nieuw West is een netwerk waarin al deze partijen samenwerken en zich inzetten voor meer muziek in de buurt. Ze komen regelmatig bij elkaar om ideeën uit te wisselen en elkaar op de hoogte te houden van muziekactiviteiten in het stadsdeel.

Het belangrijkste dat Muziekpodium Nieuw West wil bereiken is dat er meer muziek in de buurt komt. In pleinen, op scholen, buurthuizen, muziekzalen, kerken en verpleeghuizen. Kortom, overal waar je muziek kan maken. Die muziek kan echt van alles zijn: van R&B tot opera en van accordeonmuziek tot showmuziek.

Het muziekpodium is een netwerk maar wil ook een podium bieden
Muziekpodium Nieuw West wordt vaak gevraagd om muzikanten te leveren voor evenementen en festivals. Er worden ook speciaal amateurmuziek middagen geprogrammeerd en grotere muziekpresentaties in De Meervaart.

Kijk voor meer info op www.muziekscholamsterdam.nl/nl/projecten/muziekpodium.nieuw-west/.

Aslan

Aslan maakt deel uit van het Amsterdamse netwerk van muziekinstellingen (AMUZE) dat betrokken is bij de pilot muziekeducatie die momenteel op 7, vanaf schooljaar 2012/2013 op 35 scholen gaat lopen. Uitkomsten van deze pilot dienen inzicht te geven in de voorwaarden voor de werkwijze en organisatie van de 3 onderdelen van het basispakket cultuureducatie dat vanaf 2013/2-14 gefaseerd zal worden ingevoerd.

In Nieuw West doet Aslan voornamelijk binnen- en naschoolse muziekactiviteiten