---
Zoeken in Stadsdeel Nieuw-West
Foto voetballertjes fotograaf onbekend

Elke vrijdag deze zomer, door Sport op Maat!

Foto schotelantennes, fotograaf Edwin van Eis

Wat zijn de prioriteiten voor de 4 gebieden?

Foto kleermaker, fotograaf onbekend

Volg een training bij het ondernemershuis en begin een eigen bedrijf!

Beeldmerk Damprijs

Schrijf u vóór 1 augustus in voor de DAM prijs!

Contact

Het stadsdeelkantoor

Osdorpplein 1000

Let op: Voor al uw loketzaken gaat u naar Osdorpplein 1000!

De andere locaties zijn gesloten.

Email

info@nieuwwest.amsterdam.nl
Vermeld altijd het onderwerp.
Of gebruik het contactformulier.

Telefoon

14 020 (vijfcijferig nummer)

Gebiedsgericht werken

Foto buurthuiskamer, foto eigendom stadsdeel

Stadsdeel Nieuw-West is vanaf juni 2014 ingedeeld in 4 gebieden. Wat zijn die gebieden en wat gaat daar gebeuren? Bekijk de gebiedsagenda's, met daarin de prioriteiten, en de analyses per gebied.

Alle loketten Nieuw-West onder één dak

Voor al uw loketzaken gaat u naar Osdorpplein 1000.

U vindt daar de loketten Burgerzaken, Vergunningen, Cition en Sociaal Loket.

De loketten op andere locaties van Nieuw-West zijn gesloten!

Wat is er te doen?

Meer(Wat is er te doen?)